Ukončené projekty

Naše projekty, které jsme již dokončili

– veškeré zemní práce vč. terénních úprav

zadavatel: STRABAG a.s.

– vykácení křovin a stromů

– veškeré zemní práce vč. terénních úprav

-doprava mat. vč. hutnění

zadavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Od roku 2014 jsme realizovali desítky stavebních prací pro zadavatele Lesy ČR s.p.
Od menších oprav lesních cest, přes vybudování nových propustků až po samotnou realizaci lesních cest. Mezi největší projekty řadíme Rekonstrukci LC Všivá strouha a LC Coufalka.

zadavatel: Lesy ČR s.p.

– kompletní zemní práce (výkopy, úprava terénu, svahování)
– demolice 90% objektů (chatky, garáže, domy)
– doprava materiálu

zadavatel: D.I.S., spol. s.r.o.

– demolice starého mostu
– vybudování objížďky stavby
– veškeré zemní práce vč. terénních úprav
– doprava mat. vč. hutnění

zadavatel: Edikt a.s.

– oprava parkoviště
– odvodnění
– zajištění asfaltového povrchu

zadavatel: Transbozen spol. s.r.o.

– rozšíření komunikace bez asfaltového povrchu
– oprava propustku
– trubní odvodnění

zadavatel: Doprastav a.s.

– vybudování nových chodníků
– vybudování nových vjezdů
položení zámkové dlažby, usazení obrubníků a zatravňovacích tvárnic.

zadavatel: Obec Mahouš

– Vyčištění rybníku
– Usazení nového stavidla
– Přeložení kanalizace
– Teréní úpravy

zadavatel: Trhové Sviny

– Odvodnění pozemku
– Teréní úpravy
– Příprava pro výstavbu haly

Najdete nás

Zemtechnik CB s.r.o.
Doubravice 104
37006 České Budějovice

+420 775 946 111
suchy.marcel@seznam.cz

IČO: 28156846

Marcel Suchýjednatel

Kontaktní formulář